Bliek interim en advies 
Privacy & Change

                                                                

Welkom bij Bliek interim en advies 


Who
Esther Bliek is a Privacy Expert with a broad experience as a change manager and consultant on the intersection of Business & IT with a no nonsense approach. This makes her a firm advisor on C-level. She helps (non)-profit organizations in a changing context in a pragmatic way a step ahead!

Wie
Esther Bliek is een Privacy Expert met brede ervaring als consultant en change manager op het snijvlak van business en IT met een no nonsens mentaliteit. Dit maakt haar een stevige adviseur en gesprekspartner op C-level. Zij helpt (non)-profit organisaties in veranderende context op pragmatische wijze een stap verder! 

How
Privacy as part of the Business Management Processes

Esther easily connects with the    Material Experts in the organization. She makes complex Regulation and Legislation applicable and specific for the Business using Best Practices and tailor-made Templates for the Customer.

Esther trains employees on Privacy Awareness in a way that seamlessly joins to the context of the Customers organization. 

In this way Privacy Compliance is integrated in the Business Processes of the Customers organization.

Wat
Privacy Compliance geborgd in de bedrijfsvoering

Esther legt op overtuigende wijze de verbinding met de materiedeskundigen in de organisatie.

Complexe wet en regelgeving maakt zij inzichtelijk, concreet en toepasbaar voor de business. Zij maakt gebruik van best practices en templates op maat gemaakt voor de klant.

Haar awareness trainingen sluiten aan bij de context van de organisatie van de klant. 

Hierdoor wordt Privacy Compliance onderdeel van de bedrijfsvoering. 


Certification & Knowledge
CIPP/E, CIPM, FIP and membership International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Esther is connected to the IAPP faculty as a trainer for CIPP/E and CIPM certification  


Certificering & Kennis
CIPP/E, CIPM, FIP en lidmaatschap International Association of Privacy Professionals (IAPP) 

Esther is eveneens verbonden als trainer aan de IAPP faculty voor CIPP/E & CIPM certificering Services

Performing a Gap analysis, Creating a Privacy Compliance Framework, Implementing a Privacy Program, Reviewing Contracts with Processors, Performing Data inventories on systems, processes and stakeholders, Providing Privacy Awareness training   

Course
"The Privacy Compliance Experience" is a concept that aims for 

 • Increasing knowledge about GDPR to be able to understand the impact of implementation to organizations
 • Create insight and provide a roadmap for applying GDPR to the business
 • Create insight to the cohesion of the components of the GDPR regarding the implementation of it in the organization

Characteristic for this concept is working in small groups, discussing and studying together intensively on applying GDPR to practice assignments. Using best practices and a solution orientated approach form the basis.

After finishing this course the participants will be able to

 • Recognize GDPR issues
 • Help companies to increase the level of GDPR compliance by applying a pragmatic and structured approach
 • Advise on solutions for GDPR issues


Diensten
Uitvoeren van een Gapanalyse, Opzetten van Privacy Compliance Raamwerk, Implementeren van een Privacy Compliance Program, Reviewen van contracten met verwerkers,  Uitvoeren van inventarisaties van systemen, processen en stakeholders, Trainen van medewerkers in Privacy bewustwording  

Leergang 
"The Privacy Compliance Experience" is een trainingsconcept gericht op het vergroten van:

 • Kennis over de wettelijke bepalingen en      beginselen uit de AVG, met als doel te begrijpen wat de impact van implementatie ervan is voor organisaties;
 • Inzicht en en bieden van handvatten voor toepassing van de AVG in de praktijk;
 • Inzicht in de onderlinge samenhang van de
 • onderdelen van de AVG in relatie tot de implementatie ervan in de organisatie van de opdrachtgever

Kenmerkend voor dit concept is het in groepsverband bespreken en toepassen van de materie in meerdere opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van best practices en het principe van oplossingsgericht denken.

Na de training zijn de deelnemers aan de training toegerust om bij bedrijven in de praktijk:

 • AVG vraagstukken te herkennen
 • Bedrijven op pragmatische wijze verder te brengen door het vergroten van de mate van Privacy Compliance
 • Te adviseren over oplossingsrichtingen bij Privacy vraagstukken


Products

Privacy statement, Privacy policy, Privacy Governance Model, Data Classification policy, Handout processing personal data, overviews relevant for record of processing activities 

Producten

Privacy verklaring, Privacy beleid, Privacy Governance Model, Data classificatie beleid, Handreiking verwerken persoonsgegevens voor medewerkers in de organisatie, overzichten met informatie voor in het verwerkingenregister