Welkom bij Bliek Interim en Advies B.V.

  

Privacy Governance Compliance & Risk gaat niet over het afwikkelen van een vinklijst. Het gaat over er om dat jouw organisatie erin slaagt

Lokatie

Bliek Interim en Advies B.V. houdt kantoor op een schitterende locatie in een onder architectuur gerestaureerde, monumentale woonboerderij (Rijksmonument) aan de Weitjes 13. Dit pand is gesitueerd in het oude beschermde dorpsgezicht van het pittoreske Drimmelen. Het oorspronkelijk bouwjaar van de Weitjes 13 is ca. 1727.

Voordat het pand een volledige woonbestemming kreeg in 1979, kende het een rijke en interessante historie, o.a. als woon-/bedrijfsruimte voor een zalmvisser, leerlooierij/leertouwerij, kerkje, boerderij, zuivelhandel en kruidenierswinkel.

Dit is de ideale plek om voor de klant de gewenste producten uit te werken of in gesprek te gaan over de vraagstukken op het gebied van Privacy Governance, Compliance & Risk (Privacy GCR). 


Over.....

Esther Bliek is een Privacy Expert met een no nonsens mentaliteit. Zij heeft gedegen ervaring als gesprekspartner voor strategisch, tactisch en operationeel management op het gebied van Privacy Governace, Compliance & Risk.

De combinatie van haar kennis en haar persoonlijke eigenschappen maken haar inzet van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Deze laten zich het best vertalen als oplossingsgericht, pragmatisch, voortvarend en doelbewust waarbij samenwerking met de materiedeskundigen in de organisatie uitgangspunt is.

Zij helpt (non)-profit organisaties in veranderende context op pragmatische wijze een stap verder! 

Een modelmatige aanpak, best practices en  lessons learned maken het mogelijk om op een gestructureerde wijze te werken aan het bereiken van Privacy Compliance. 
Diensten

Privacy Governance, Compliance & Risk

Opzetten van Privacy Baseline (Stand van zaken), Privacy Compliance Raamwerk, Implementeren van een Privacy Compliance Programma, Professionalisering Contracten met verwerkers,  Uitvoeren van inventarisaties van systemen, processen en stakeholders en verwerkers. Uitvoeren gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (in kaart brengen risico's inclusief uitbrengen risk mitigatieadvies)

Trainen van medewerkers 

 (Strategisch, Tactisch en Operationeel level, Ondernemingsraad)

Leergang 

"The Privacy Compliance Experience" is een trainingsconcept gericht op het vergroten van:

·  Kennis over de wettelijke bepalingen en      beginselen uit de AVG, met als doel te begrijpen wat de impact van implementatie ervan is voor organisaties (wat moeten we doen, waarom);

·  Inzicht en en bieden van handvatten voor toepassing van de AVG in de praktijk (het hoe);

·  Inzicht in de onderlinge samenhang van de onderdelen van de AVG in relatie tot de implementatie ervan in de organisatie.

Kenmerkend voor dit concept is het in groepsverband bespreken en toepassen van de materie in meerdere opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van best practices en het principe van oplossingsgericht denken.

Na de training zijn de deelnemers aan de training toegerust om bij bedrijven in de praktijk:

·  AVG vraagstukken te herkennen

·  Bedrijven op pragmatische wijze verder te brengen door het vergroten van de mate van Privacy Compliance

·  Te adviseren over oplossingsrichtingen bij Privacy vraagstukken

 


 

 


Bliek Interim & Advies B.V.
Governance, Compliance & Risk